โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม-KK-Zone-1-1170849566307209

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      19 คน

สถิติเดือนนี้:   514 คน

สถิติปีนี้:        9527 คน

สถิติทั้งหมด: 21593 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

  1. ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

          โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่2  ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่ รหัสไปรษณีย์ 40270  โทรศัพท์ 086-8583020  

          Facebook โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมKKZone1@facebook.com   

          E-mail   jaruneephasuk36@gmail.com

          ก่อตั้งและทำการสอน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2493 ที่ตั้ง ณ ศาลาวัดสระบัวบ้านหนองชาด  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 13  ไร่ 2 งาน  30 ตารางวา  นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา 63 ปี

           ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

               ทิศเหนือ              จรดกับ วัดสระบัว

               ทิศใต้                 จรดกับ  ลำห้วยโสกนองปึ่ง

               ทิศตะวันออก         จรดกับ ทางสาธารณประโยชน์

               ทิศตะวันตก          จรดกับ ทางสาธารณประโยชน์

           ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ 2บ้านหนองชาด  หมู่ 3 บ้านเหล่า  หมู่ 5 บ้านหนองสวรรค์และหมู่ 13 บ้านหนองสุขเจริญ

           ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริการมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้

สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนตั้งบ้านเรือนเป็นลักษณะหมู่บ้าน  มีประชากรประมาณ  1,560  คน (บ้านหนองชาด  หมู่ 2  ประมาณ  960   คน  บ้านหนองสุขเจริญ  หมู่ 13  ประมาณ  600   คน   )  อาชีพหลักของชุมชน  คือ ทำนา  รับจ้าง  เนื่องจากประชากรประมาณ 40 % ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100

           ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ 25,000  บาท ประชากรมีอาชีพหลัก  คือการทำนา  อาชีพรองคือปลูกพืชไร่และทำสวนผัก  และรับจ้าง ไป – กลับ หลายคนไปรับจ้างใช้แรงงานต่างจังหวัด (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของประชาชนละทิ้งถิ่นฐาน

           ประเพณีและวัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทย (อีสาน) สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจาก  “ฮีตสิบสอง”  ประเพณีบุญประจำเดือน  เช่น  การทำบุญข้าวจี่  เดือน 3  บุญผะเหวด (พระเวสสันดร) เดือน 4  บุญสงกรานต์  เดือน 5  บุญบั้งไฟ  เดือน 6  บุญซำฮะ (บุญเบิกบ้าน) เดือน 7  บุญเข้าพรรษา  เดือน 8   บุญข้าวประดับดิน  เดือน 9  บุญข้างสาก  เดือน 10  บุญออกพรรษา  เดือน 11  และบุญกฐิน  เดือน 12   นอกจากนี้ยังมีบุญผ้าป่า  บุญแจกข้าว (อุทิศส่วนกุศล)  บุญกินดอง  (แต่งงาน)  บุญเฮือน (ทำบุญบ้าน)  ศิลปะการแสดง  ได้แก่  การแสดงหมอลำกลอนซิ่ง  หมอลำหมู่  การร้องสรภัญญะ  และมีกลองยาวใช้ตีนำขบวนแห่ต่าง ๆ  บางครั้งประยุกต์ใช้ดนตรีตามแผ่น  CD , DVD

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่