โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม-KK-Zone-1-1170849566307209

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      22 คน

สถิติเดือนนี้:   517 คน

สถิติปีนี้:        9530 คน

สถิติทั้งหมด: 21596 คน

Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม...
ไฟล์แนบ
    โครงการ PLC
โครงการ PLC โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม...
ไฟล์แนบ
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียน...
ไฟล์แนบ
    ารดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดการและป้องกันความเสี่ยง...
ไฟล์แนบ
    คุณลักษณะที่ดี
ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี...
ไฟล์แนบ
    องค์ประกอบผู้บริหาร
องค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษา...
ไฟล์แนบ
    แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการร้องเรียนเรื่องการทุจริต...
ไฟล์แนบ
    รายงานผลการบริหารงานบุคคล
การรายงานผลการบริหารงานบุคคล...
ไฟล์แนบ
    หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ...
ไฟล์แนบ
    ประกาศคัดเลือกบุคคล
ประกาศคัดเลือกบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ...
ไฟล์แนบ
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
ไฟล์แนบ
    จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดนตรี...
ไฟล์แนบ
    ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน...
ไฟล์แนบ
    ความพึงพอใจ
สรุปความพึงพอใจในการให้บริการ จำนวนนักเรียนที่ตอบจำนวน 139 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 122  คนคิดเป็นร้อยละ  87.77...
    สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561)...
ไฟล์แนบ
    วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา
วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา...
ไฟล์แนบ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสถานศึกษา...
ไฟล์แนบ
    พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปี 2560...
ไฟล์แนบ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง- ...
ไฟล์แนบ
    สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการของผู้รับบริการ...
ไฟล์แนบ
    หลักการให้บริการ
หลักการให้บริการที่ดี...
ไฟล์แนบ
    การปฏิบัติงาน
ภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน...
ไฟล์แนบ
    งบประมาณ
ของบประมาณ ...
ไฟล์แนบ
    แผนปฏิบัติการ
คำสั่งแต่งตั้ง...
ไฟล์แนบ
    โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหารงาน 4 ฝ่าย...
ไฟล์แนบ
    พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
...
ไฟล์แนบ
    พรบ.
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)     ...
ไฟล์แนบ
     Thinking Math 6
เอกสาร ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์“คณิตคิดในใจ”(Thinking  Math 6) เล่มนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ตามโครงก...
ไฟล์แนบ
    แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2560
แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2560...
ไฟล์แนบ
 
จำนวนรายการทั้งหมด 30 หน้า 1/2 First  Previous    Next  Last