โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม-KK-Zone-1-1170849566307209

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      23 คน

สถิติเดือนนี้:   975 คน

สถิติปีนี้:        6150 คน

สถิติทั้งหมด: 18216 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม โดย นางสาวจารุณี ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕


...
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา20:46:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ให้บริการสถานที่เป็นหน่วยฉีดวัคซีน นักเรียนกลุ่มอายุ ๕-๑๑ ปี (วัคซีนฝาสีส้ม) ในตำบลบ้านเหล่า โดยมี ท่าน สุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอบ้านฝาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน


...
เมื่อ 20 เมษายน 2565 เวลา20:43:03
โดย:ผู้ดูแลระบบ

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม รับการติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) จาก คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑


...
เมื่อ 19 มีนาคม 2565 เวลา13:00:37
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม นำโดย นางสาวจารุณี ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


...
เมื่อ 19 มีนาคม 2565 เวลา12:52:57
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม พร้อมกับให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรในการปฏิบัติงาน


...
เมื่อ 04 มีนาคม 2565 เวลา11:57:56
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม นำโดย นางสาวจารุณี ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียน ไปรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับกลุ่มอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี (วัคซีนฝาส้ม)


...
เมื่อ 04 มีนาคม 2565 เวลา11:55:43
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม


...
เมื่อ 03 มีนาคม 2565 เวลา05:08:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมบูรณาการจาก ๓ หน่วยงาน


...
เมื่อ 02 มีนาคม 2565 เวลา13:00:23
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม นำโดย น.ส.จารุณี ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เกี่ยวกับพระเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เนื่องในวันมาฆบูชา


...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:13:52
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทดสอบ O-NET


...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:02:24
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0008 พื้นที่บริการของโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
06 ก.ค. 2564 เวลา15:08:55
101 0
0007 รายงานผลป้องกันการทุจริต admin
18 ก.ย. 2563 เวลา23:10:55
127 0
0006 ไม่มีเรื่องร้องเรียน admin
29 ก.ย. 2563 เวลา14:08:00
127 0
0005 ปัญหา อุปสรรค admin
18 ก.ย. 2563 เวลา21:30:12
127 0
0004 ข้อเสนอแนะ admin
18 ก.ย. 2563 เวลา21:28:43
127 0
0003 แสดงความก้าวหน้า admin
18 ก.ย. 2563 เวลา21:04:24
127 0
0002 กระดานเว็บบอร์ด admin
17 ก.ย. 2563 เวลา19:16:52
127 0
0001 การสร้างสิ่งของบางสิ่งต้องเกิดจากอะไร ผอ.ภานุวัฒน์
30 มี.ค. 2562 เวลา12:20:09
127 2 ที่รักของเธอ
จำนวนรายการทั้งหมด 8 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางสาวจารุณี ผาสุข โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวจารุณี  ผาสุข  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา14:34:02
ขอแนะนำ:นายมานพ คล้ายแก้ว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายมานพ  คล้ายแก้ว  ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา11:31:49
ขอแนะนำ:นางพะเนียด โคตรพงษ์สาร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพะเนียด  โคตรพงษ์สาร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา18:59:08
ขอแนะนำ:นางสารนี นันจันที โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสารนี นันจันที
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:07:50
ขอแนะนำ:นายอนุสรณ์ องอาจ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายอนุสรณ์ องอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:12:44
ขอแนะนำ:นางสาวกชกร ขุนศรีรักษา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกชกร ขุนศรีรักษา
ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา14:34:16
ขอแนะนำ:นางสุนันทา พานพิมพ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุนันทา พานพิมพ์
ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:15:13
ขอแนะนำ:นายอัคราพงศ์ ตุงไธสง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายอัคราพงศ์ ตุงไธสง
ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:15:47
ขอแนะนำ:นายชัชรินทร์ ผายม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชัชรินทร์ ผายม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:16:28
ขอแนะนำ:นางสาวเดือนเพ็ญ อาจสม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเดือนเพ็ญ  อาจสม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา14:17:42
ขอแนะนำ:นางสาวสุพรรณิการ์ พลพุทธา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุพรรณิการ์  พลพุทธา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา11:30:18
ขอแนะนำ:นางปิ่นวดี วิเศษลา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางปิ่นวดี วิเศษลา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:01:09
ขอแนะนำ:นางภัณฑารักษ์ องอาจ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางภัณฑารักษ์ องอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:11:51
ขอแนะนำ:นางสาวเกศวลี ไกรตรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเกศวลี ไกรตรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา19:14:40

อ่านข่าวทั้งหมด...